Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2014

03

UTJECAJ PROPOLISA I PČELINJEG PELUDA NA ODABRANE POKAZATELJE U SADRŽAJU CRIJEVA TE FECESU
TOVNIH PILIĆA 
(str.99-108)
EFFECT OF PROPOLIS AND BEE POLLEN ON SELECTED INDICATORS OF GUT CONTENT AND FECES
OF BROILERS 
(str.99-108) 

Ivana Klarić, Matija Domaćinović, Mirela Pavić, Zvonimir Steiner, Danijela Samac, Ljubica Pastuović

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

UČINAK ORGANSKIH KISELINA NA PROIZVODNE REZULTATE BROJLERSKIH PILIĆA(str.109-115)
EFFECT OF ORGANIC ACIDS ON BROILER CHICKENS PERFORMANCE (str.109-115)  

Aida Kavazović, Fahira Alibegović - Zečić, Almira Softić, Ćazim Crnkić, Abdulah Gagić, Emina Rešidbegović 

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

FITOGENI ADITIVI U HRANIDBI DOMAĆIH
ŽIVOTINJA 
(str.117-123)
PHYTOGENIC FEED ADDITIVES IN DOMESTIC
ANIMAL FEEDING 
(str.117-123)  

Lidija Gregačević, Ivana Klarić, Matija Domaćinović, Dalida Galović, Mario Ronta 

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

 

SIGURNOST I KAKVOĆA HRANE ZA ŽIVOTINJE U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2013. GODINI (str.125-136)
SAFETY AND QUALITY OF FEED IN
CROATIA IN 2013 
(str.125-136)  

Dražen Knežević, Darja Sokolić, Darko Mikec, Sanja Miloš, Martina Jurković 

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

VAŽNOST I OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE U USPOSTAVI MJERA SPRJEČAVANJA I SMANJENJA NASTANKA OTPADA
OD HRANE 
(str.137-145)
THE IMPORTANCE AND OBLIGATIONS OF THE REPUBLIC OF CROATIA IN TERMS OF ESTABLISHING MEASURES FOR THE PREVENTION AND REDUCTION OF FOOD WASTE 
(str.137-145)  

Sanja Kalambura, Srđan Černi, Nives Jovičić 

Pregledni rad
 

PDF
Hrvatski