Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2013

03

UTJECAJ MJERA BIOSIGURNOSTI NA PONAŠANJE I DOBROBIT TOVNIH PILIĆA (str.115-121)

INFLUENCE OF BIOSAFETY MEASURES ON BROILERS BEHAVIOR AND WELFARE (str.115-121)

Kristina Matković, Marija Vučemilo, Srećko Matković, Željko Pavičić, Mario Ostović

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

ACIDOBAZNA RAVNOTEŽA KRVI JANJADI U PORASTU
(str.123-128)

BLOOD ACID-BASE BALANCE IN GROWING LAMBS
(str.123-128)

Josip Novoselec, Zvonko Antunović, Marcela Šperanda,
Željka Klir, Mislav Đidara

Izvorni znanstveni članak
 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ ODNOSA IZMEĐU METABOLIČKE ENERGIJE I LIZINA TE TREONINA U OBROCIMA NA PROIZVODNE POKAZATELJE KRMAČA TIJEKOM CJELOKUPNOG GRAVIDITETA (str.129-136)

THE EFFECT OF RATIO OF METABOLISABLE ENERGY, LYSINE AND THREONINE IN THE DIETS ON PERFORMANCE OF SOWS DURING THE WHOLE GESTATION PERIOD (str.129-136)

Branislav Živković, W. Migdal, Goce Cilev, Č. Radović, M. Gogić, Biljana Rusmirović

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNI POTENCIJAL UGROŽENIH PASMINA OVACA U REPUBLICI HRVATSKOJ I CRNOJ GORI (str.137-142)

PRODUCTION POTENTIAL OF ENDANGERED BREEDS OF SHEEP IN CROATIA AND MONTENEGRO (str.137-142)

Zvonko Antunović, Božidarka Marković, Josip Novoselec, M. Marković, Željka Klir

Pregledni rad

 

PDF
Hrvatski

 

BIOTEHNOLOŠKE METODE ZA SMANJENJE PROIZVODNJE METANA U BURAGU (str.143-149)

BIOTECHNOLOGICAL METHODS REDUCING THE METHANE PRODUCTION IN RUMEN (str.143-149)

Duygu Budak, Aydan Yilmaz

Pregledni rad

 

PDF
Engleski

 

SILVO-PASTORALNI NAČIN DRŽANJA CRNE SLAVONSKE SVINJE (str.151-157)

SILVOPASTORAL KEEPING OF THE BLACK SLAVONIAN PIGS (str.151-157)

Kristina Budimir, Vladimir Margeta, Gordana Kralik, Polonca Margeta

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski