Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2012

06

PRIMJENA Galega orientalis U PROIZVODNJI BIOPLINA
(str.183-188)
APPLICATION OF Galega orientalis IN BIOGAS PRODUCTION
(str.183-188)

Đurđica Mihić, Davor Kralik, Ana Kalafatić, Daria Jovičić, Gabriella Kanižai-Šarić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

PROIZVODNJA KOZA U LIBIJI: SADAŠNJE STANJE
I PROIZVODNA OGRANIČENJA
(str.189-194)
GOAT PRODUCTION IN LIBYA: CURRENT STATE AND PRODUCTION CONSTRAINTS
(str.189-194)

Fowad Akraim

Stručni rad
 

PDF
English

 

LUTEIN U HRANIDBI KOKOŠI (str.195-203)
LUTEIN IN HENS NUTRITION
(str.195-203)

Goran Kerep, Zoran Škrtić, Gordana Kralik, Zlata Kralik,
Ivan Križek, Manuela Grčević

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

PONAŠANJE I DOBROBIT MALIH PREŽIVAČA (str.205-216)
SMALL RUMINANT BEHAVIOUR AND WELFARE
(str.205-216)

Şeniz Öziş Altinçekiç, Mehmet Koyuncu

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski