Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2011

05

KVALITETA TRUPOVA I MESA COBB 500 I HUBBARD CLASSIC BROJLERSKIH PILIĆA (str.179-186)

CARCASS AND MEAT QUALITY OF COBB 500 AND HUBBARD CLASSIC BROILER CHICKENS (str.179-186)

Gordana Kralik, Zoran Škrtić, Zlata Kralik, Ivona Đurkin,
Manuela Grčević

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

PROIZVODNJA BIOPLINA KODIGESTIJOM PŠENIČNE SILAŽE I GOVEĐE GNOJOVKE (str.187-192)

THE BIOGAS PRODUCTION BY CO-DIGESTION OF WHEAT SILAGE AND CATTLE MANURE (str.187-192)

Đurđica Mihić, Daria Jovičić, Davor Kralik, Ivana Majkovčan, Aleksandar Zorko

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

GENETSKI PARAMETRI REPRODUKCIJSKIH SVOJSTAVA VISOKO PLODNIH I KONVENCIONALNIH PASMINA SVINJA (str.193-200

GENETIC PARAMETERS OF REPRODUCTION TRAITS OF PROLIFIC AND CONVENTIONAL PUREBRED PIGS (str.193-200)

Vitomir Vidović, Ljuba Štrbac, Dragomir Lukač, Desanka Punoš, Radoslav Šević, Milanko Stupar, Vladislav Višnjić,
Jovanka Krnjajić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

GENETSKE RAZLIKE IZMEĐU MANGULICE I JORKŠIRA ZA VAŽNIJA SVOJSTVA U ODNOSU NA KRITERIJE SELEKCIJE (str.201-207)

GENETIC DIFFERENCES BETWEEN MANGULICA AND YORKSHIRE OF CERTAIN TRAITS IN RELATION TO SELECTION CRITERIA (str.201-207)

Vitomir Vidović, Radoslav Šević, Ljuba Štrbac, Dragomir Lukač, Desanka Punoš, Vladislav Višnjić, Jovanka Krnjaić,
Milanko Stupar

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English