Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2011

01

HRANJIVA VRIJEDNOST VINASSE KAO KRMIVA ZA
PREŽIVAČE
(str.3-8)

NUTRITIONAL VALUE OF VINASSE AS RUMINANT
FEED
(str.3-8)

M. Iranmehr, A.A. Khadem, M. Rezaeian, A. Afzalzadeh, M. Pourabedin

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
English

 

RAZLIKE U SADRŽAJU I SASTAVU MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU PRSA I ZABATAKA KOD BROJLERSKIH PILIĆA (str.9-15)

DIFFERENCES IN FAT CONTENT AND FATTY ACID COMPOSITION OF BREAST AND THIGH MUSCLES IN BROILER CHICKENS
(str.9-15)

Eva Strakova, Pavel Suchy, Nora Mas, Vlasta Šerman, Vladimir Večerek, Leo Kroupa

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

INDIJSKA KONOPLJA (CANNABIS SATIVA) I MOGUĆNOST NJEZINE PRIMJENE U HRANIDBI ŽIVOTINJA (str.17-24)

HEMP (CANNABIS SATIVA) AND THE POSSIBILITY OF ITS USE AS ANIMAL FEED (str.17-24)

Pavel Suchy, Eva Strakova, Vladimir Večerek, Nora Mas, Vlasta Šerman, Ivan Herzig

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

POGAČA ULJANE REPICE U TOVU HIBRIDNIH GUSAKA (str.25-30)

RAPESEED OIL CAKE IN FATTENING HYBRID GEESE (str.25-30)

Jasna Pintar, Dalibor Bedeković, Stjepan Mužic, Zlatko Janječić, Ksenija Gazić, Petar Tanić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

RAČUNALNA SIMULACIJA KAO ALAT ZA PROCJENU RIZIKA OD TERORISTIČKIH NAPADA U LANCU PROIZVODNJE HRANE
(str.31-45)

COMPUTER SIMULATION AS A TOOL FOR RISK ASSESSMENT OF TERRORIST ATTACKS IN A FOOD PRODUCTION CHAIN
(str.31-45)

Boris Antunović, I. Varga, Gordana Kralik, Mirjana Baban, Vedran Poljak, Bela Njari, Željko Pavičić, Sejad Mačkić

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski

 

NUTRITIVNA VAŽNOST MINERALNIH TVARI U HRANIDBI KONJA (str.47-52)

NUTRITIONAL SIGNIFICANCE OF MINERALS IN HORSE FEEDING (str.47-52)

Mirjana Baban, Matija Domaćinović, Maja Sakač, Kristina Budimir, Boris Antunović, Pero Mijić, Tina Bobić

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski