Krmiva

Časopisi se mogu kupiti ili naručiti kod izdavača, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb, Berislavićeva 6 ili na telefon/fax 01 48 72 493.
 

2010

05

UTJECAJ NUKLOSPRAY YOGHURT–A NA RAST I RAZVOJ SISAJUĆE PRASADI (str.239-246)

INFLUENCE OF NUKLOSPRAY YOGHURT ON GROWTH AND DEVELOPMENT IN SUCKLING PIGLETS (str.239-246)

Damir Rimac, Laura Vargović, Velimir Sili, Robert Spajić, Krešimir Kuterovac, Ivan Vujeva, Ana Anđelić

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

UTJECAJ HRANIDBE NA KLAONIČKA SVOJSTVA HIBRIDNIH SVINJA (str.247-252)

INFLUENCE OF FEEDING ON SLAUGHTERING TRAITS OF HYBRID PIGS (str.247-252)

Goran Kušec, Ulrich Baulain, Ivona Đurkin, Boris Lukić, Gordana Kralik, Antun Petričević

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

SADRŽAJ ALUMINIJA, SILICIJA I TITANA U KRMIVIMA SJEVEROISTOČNE SLOVENIJE (str.253-258)

CONTENT OF ALUMINIUM, SILICOM AND TITANIUM IN FEED MATERIALS OF NORTH-EASTERN SLOVENIA (str.253-258)

Igor Vojtic, Maksimilijan Brus

Izvorni znanstveni članak

 

PDF
Hrvatski

 

HRANIDBA PASA I MAČAKA (str.259-292)

DOG AND CAT NUTRITION (str.259-292)

Vlasta Šerman, Nora Mas

Stručni rad

 

PDF
Hrvatski